הפסקול של המדינה – הפקת אייטם תאטרון ה – 2000 ארי אסנר