הדלקת משואות בהר הרצל – השתתפות ילדי תאטרון ה – 2000